| About us | Contact us | Advertise with us

Friday, December 30, 2016

10th Class - Physical Science CCE Model Paper -1 for - S.A.-2 (EM) BY Sri Nagamurthy Garu

10th Class Physical Science SA-2 Model Paper Prepared by Sri NAGA MURTHY శ్రీ నాగ‌మూర్తిగారు రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science SA-2 Model Paper Prepared by Sri NAGA MURTHY శ్రీ నాగ‌మూర్తిగారు రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర...

  Tuesday, December 27, 2016

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - Summative Assessment - 2 (TM)

  10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న శాస్త్రాలు - సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - 2 తెలుగు మాధ్య‌మం  న‌మూనా ప్ర‌శ్నాప‌త్రాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవ‌డాని... thumbnail 1 summary
 • 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న శాస్త్రాలు - సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - 2 తెలుగు మాధ్య‌మం  న‌మూనా ప్ర‌శ్నాప‌త్రాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవ‌డాని...

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - Summative Assessment - 2 (EM)

  Click here to donwload 10th Class Physical Science - Summative assessment - 2 Model paper by SCERT - English Medium In new evaluation sys... thumbnail 1 summary
 • Click here to donwload 10th Class Physical Science - Summative assessment - 2 Model paper by SCERT - English Medium In new evaluation sys...

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - S.A.-2 (EM) BY Sri Gampa Venkata Ramaprasadh Garu

  10th Class Physical Science SA-2 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh శ్రీ గంపా వెంక‌ట రామ‌ప్ర‌సాద్‌గారు రూపొంది... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science SA-2 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh శ్రీ గంపా వెంక‌ట రామ‌ప్ర‌సాద్‌గారు రూపొంది...

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - S.A.-2 (TM) BY Sri Gampa Venkata Ramaprasadh Garu

  10th Class Physical Science SA-2 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh శ్రీ గంపా వెంక‌ట రామ‌ప్ర‌సాద్‌గారు రూపొంది... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science SA-2 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh శ్రీ గంపా వెంక‌ట రామ‌ప్ర‌సాద్‌గారు రూపొంది...

  Friday, November 18, 2016

  10th Class Physical Science FA-3 Model Paper (TM) by Sri GVR & KVR

  10th Class Physical Science FA-3 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh & Sri... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science FA-3 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh & Sri...

  10th Class Physical Science FA-3 Model Paper (EM) by Sri GVR & KVR

  10th Class Physical Science FA-3 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh & Sri... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science FA-3 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh & Sri...

  Wednesday, September 28, 2016

  10th Class Physical Science - Key sheet (TELUGU MEDIUM)

  శ్రీ‌కాకుళం జిల్లాకు చెందిన శ్రీ కె.వెంక‌ట ర‌మ‌ణ‌గారు రూపొందించిన‌ సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - జ‌వాబు ప‌త్రం (గ‌ణ‌న‌సూచి) 10th Class Ph... thumbnail 1 summary
 • శ్రీ‌కాకుళం జిల్లాకు చెందిన శ్రీ కె.వెంక‌ట ర‌మ‌ణ‌గారు రూపొందించిన‌ సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - జ‌వాబు ప‌త్రం (గ‌ణ‌న‌సూచి) 10th Class Ph...

  10th Class Physical Science - Key sheet (ENGLISH MEDIUM)

  ప్ర‌కాశం జిల్లాకు చెందిన శ్రీ నాగ‌మూర్తిగారు రూపొందించిన‌ సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - జ‌వాబు ప‌త్రం (గ‌ణ‌న‌సూచి) 10th Class Physical sc... thumbnail 1 summary
 • ప్ర‌కాశం జిల్లాకు చెందిన శ్రీ నాగ‌మూర్తిగారు రూపొందించిన‌ సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - జ‌వాబు ప‌త్రం (గ‌ణ‌న‌సూచి) 10th Class Physical sc...

  Wednesday, September 21, 2016

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - S.A.-1 (TM) BY Sri Gampa Venkata Ramaprasadh Garu

  10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh శ్రీ గంపా వెంక‌ట రామ‌ప్ర‌సాద్‌గారు రూపొందించిన‌ ... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh శ్రీ గంపా వెంక‌ట రామ‌ప్ర‌సాద్‌గారు రూపొందించిన‌ ...

  Tuesday, September 20, 2016

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - S.A.-1 (TM) BY Sri BJR.MOHAN RAO SIR

  10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri B.J.R. Mohan Rao శ్రీ మోహ‌న్‌రావుగారు రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri B.J.R. Mohan Rao శ్రీ మోహ‌న్‌రావుగారు రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌...

  Saturday, September 17, 2016

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - S.A.-1 (EM) BY Sri Gampa Venkata Ramaprasadh Garu

  10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh శ్రీ గంపా వెంక‌ట రామ‌ప్ర‌సాద్‌గారు రూపొందించిన‌ ... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri Gampa Venkata Ramprasadh శ్రీ గంపా వెంక‌ట రామ‌ప్ర‌సాద్‌గారు రూపొందించిన‌ ...

  Thursday, September 15, 2016

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - S.A.-1 (TM) BY Sri Chaitanya Kumar Satyavada

  10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Chaitanya Kumar Satyavada చైత‌న్య కుమార్ స‌త్య‌వాడ రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Chaitanya Kumar Satyavada చైత‌న్య కుమార్ స‌త్య‌వాడ రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి...

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - S.A.-1 (EM) BY Sri Nagamurthy

  10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri V.Nagamurthy శ్రీ నాగ‌మూర్తిగారు రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri V.Nagamurthy శ్రీ నాగ‌మూర్తిగారు రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న...

  Monday, September 12, 2016

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - S.A.-1 (TM) BY Sri Nagamurthy

  10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri V.Nagamurthy శ్రీ నాగ‌మూర్తిగారు రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న... thumbnail 1 summary
 • 10th Class Physical Science SA-1 Model Paper Prepared by Sri V.Nagamurthy శ్రీ నాగ‌మూర్తిగారు రూపొందించిన‌ 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న...

  Saturday, September 10, 2016

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - Summative Assessment - 3 (TM)

  10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న శాస్త్రాలు - సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - 3 తెలుగు మాధ్య‌మం  న‌మూనా ప్ర‌శ్నాప‌త్రాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవ‌డాని... thumbnail 1 summary
 • 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న శాస్త్రాలు - సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - 3 తెలుగు మాధ్య‌మం  న‌మూనా ప్ర‌శ్నాప‌త్రాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవ‌డాని...

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - Summative Assessment - 1 (TM)

  10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న శాస్త్రాలు - సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - 1 తెలుగు మాధ్య‌మం  న‌మూనా ప్ర‌శ్నాప‌త్రాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవ‌డాని... thumbnail 1 summary
 • 10వ త‌ర‌గ‌తి భౌతిక ర‌సాయ‌న శాస్త్రాలు - సంగ్ర‌హ‌ణాత్మ‌క మూల్యాంక‌నం - 1 తెలుగు మాధ్య‌మం  న‌మూనా ప్ర‌శ్నాప‌త్రాన్ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవ‌డాని...

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - Summative Assessment - 3 (EM)

  Click here to donwload 10th Class Physical Science - Summative assessment - 3 Model paper by SCERT - English Medium In new evaluation sys... thumbnail 1 summary
 • Click here to donwload 10th Class Physical Science - Summative assessment - 3 Model paper by SCERT - English Medium In new evaluation sys...

  10th Class - Physical Science CCE Model Paper - Summative Assessment - 1 (EM)

  Click here to donwload 10th Class Physical Science - Summative assessment - 1 Model paper by SCERT - English Medium In new evaluation sys... thumbnail 1 summary
 • Click here to donwload 10th Class Physical Science - Summative assessment - 1 Model paper by SCERT - English Medium In new evaluation sys...

  Friday, August 26, 2016

  FORMATIVE ASSESSMENT - 2 10th CLASS PHYSICAL SCIENCE MODEL PAPER (CCE MODEL)

  Formative Assessment -2  Physical Science - 4th and 5th Chapters 10th Class - CCE Model paper ... thumbnail 1 summary
 • Formative Assessment -2  Physical Science - 4th and 5th Chapters 10th Class - CCE Model paper ...